لیست اخبار صفحه :1
ماهی فروش متخلف کردستانی به تهیه ماهی تازه بهداشتی برای مددجویان بهزیستی محکوم شد
با حکم مرجع قضایی

ماهی فروش متخلف کردستانی به تهیه ماهی تازه بهداشتی برای مددجویان بهزیستی محکوم شد

رئیس اداره حقوقی دامپزشکی کردستان در روز 1 تیر ماه 99 گفت در یک اقدام جالب، مرجع قضایی یک ماهی فروش متخلف کردستانی را به تهیه ماهی تازه مورد تایید دامپزشکی برای مددجویان بهزیستی محکوم نمود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان در ارزیابی مدیران کل دامپزشکی کشور حائز رتبه اول شد
در گردهمایی مدیران کل دامپزشکی کشور در بروجرد لرستان عنوان شد

مدیرکل دامپزشکی کردستان در ارزیابی مدیران کل دامپزشکی کشور حائز رتبه اول شد

در روز پنج شنبه 30 خرداد 98 و در جلسه گردهمایی مدیران کل دامپزشکی در استان لرستان، مدیر کل دامپزشکی کردستان بر اساس ارزیابی انجام شده مابین مدیران کل دامپزشکی استان های کشور با کسب نمره 83.9 رتبه اول را کسب نمود.

    لینک کوتاه