بیشتر
عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در مریوان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در مریوان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان روز 25 مهر 1400 از جریمه نقدی 4 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان مریوان که اقدام به عرضه فرآورده های تاریخ مصرف گذشته نموده بودند خبر داد.

00/07/26
حامی و پشتیبان کارکنان دامپزشکی در برخورد با عوامل توزیع فرآورده های خام دامی فاسد هستم

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد گفت:

حامی و پشتیبان کارکنان دامپزشکی در برخورد با عوامل توزیع فرآورده های خام دامی فاسد هستم

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان از بازدید سرزده نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی مریوان در مورخه 27 شهریور 1400 خبر داد.

00/06/30
تعدادی از مراکز عرضه متخلف فرآورده های خام دامی در مریوان بیش از 207 میلیون ریال جریمه شدند

تعدادی از مراکز عرضه متخلف فرآورده های خام دامی در مریوان بیش از 207 میلیون ریال جریمه شدند

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان مورخه 12 شهریور 1400 گفت در پی شکایت این شبکه، 13 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در شهرستان مریوان بعلت تخلفات بهداشتی جریمه نقدی شدند.

00/06/12
افزایش چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های  سرمایه ای شبکه دامپزشکی مریوان

افزایش چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شبکه دامپزشکی مریوان

مورخه 9 شهریور سال 1400 سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان از افزایش چشمگیر و خیره کننده اعتبارات تملک دارایی های شبکه دامپزشکی مریوان در سال 1400 خبر داد.

00/06/09
 ضبط و معدوم سازی تعداد 650 کله دام سبک غیر قابل مصرف در مریوان

ضبط و معدوم سازی تعداد 650 کله دام سبک غیر قابل مصرف در مریوان

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان از کشف تعداد 650 عدد کله دام سبک غیر قابل استفاده در یک سردخانه در روز سه شنبه مورخه 26 مرداد 1400 در مریوان خبر داد.

00/06/06
 پلمب دومین واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی

ظرف یک هفنه گذشته با شکایت شبکه دامپزشکی انجام شد

پلمب دومین واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان از پلمب دومین واحد مرغ فروشی که اقدام به قطعه بندی غیر بهداشتی و غیر مجاز مرغ نموده بود با شکایت شبکه دامپزشکی مریوان در 20 تیر ماه سال جاری خبر داد.

00/04/22
یک واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی و غیرمجاز مرغ  پلمب شد

یک واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی و غیرمجاز مرغ پلمب شد

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان گفت با اخذ دستور قضایی یک واحد مرغ فروشی که اقدام به قطعه بندی مقادیر زیادی قطعه بندی غیر بهداشتی و غیر مجاز مرغ نموده بود و مانع از اجرای ضوابط سازمان دامپزشکی توسط بازرسان ستادی در 14 تیر 1400 شده بود، پلمپ شد.

00/04/16
 محکومیت مرغدار کردستانی به پرداخت جریمه نقدی و تهیه مقاله با موضوع بیماری نیوکاسل

در پی عدم گزارش بیماری توسط مرغدار به اداره دامپزشکی

محکومیت مرغدار کردستانی به پرداخت جریمه نقدی و تهیه مقاله با موضوع بیماری نیوکاسل

رییس واحد حقوقی گفت یک واحد مرغداری گوشتی به علت عدم گزارش بیماری و ارسال محموله مرغ آلوده به بیماری نیوکاسل به کشتارگاه از سوی مقام قضایی به پرداخت 27 میلیون ریال جریمه و تهیه مقاله بهداشتی در زمینه یاد شده محکوم شد.

00/03/24
تخلفات بهداشتی یک واحد قصابی در مریوان موجب دستور مقام قضایی برای پلمب آن شد

تخلفات بهداشتی یک واحد قصابی در مریوان موجب دستور مقام قضایی برای پلمب آن شد

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان از پلمب یک واحد قصابی به دستور مقام قضایی در روز شنبه 8 خرداد 1400 در این شهرستان خبر داد.

00/03/09
بیش از 60 میلیون ریال جریمه مراکز عرضه فرآورده های خام دامی متخلف در مریوان

با شکایت شبکه دامپزشکی مریوان حاصل شد

بیش از 60 میلیون ریال جریمه مراکز عرضه فرآورده های خام دامی متخلف در مریوان

سرپرست شبکه دامپزشکی مریوان روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 از جریمه نقدی 5 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی در مریوان که اقدام به عرضه فرآورده های غیر قابل مصرف نموده بودند خبر داد.

00/02/29
عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در مریوان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف در مریوان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

حامی و پشتیبان کارکنان دامپزشکی در برخورد با عوامل توزیع فرآورده های خام دامی فاسد هستم

حامی و پشتیبان کارکنان دامپزشکی در برخورد با عوامل توزیع فرآورده های خام دامی فاسد هستم

تعدادی از مراکز عرضه متخلف فرآورده های خام دامی در مریوان بیش از 207 میلیون ریال جریمه شدند

تعدادی از مراکز عرضه متخلف فرآورده های خام دامی در مریوان بیش از 207 میلیون ریال جریمه شدند

افزایش چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های  سرمایه ای شبکه دامپزشکی مریوان

افزایش چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شبکه دامپزشکی مریوان

 ضبط و معدوم سازی تعداد 650 کله دام سبک غیر قابل مصرف در مریوان

ضبط و معدوم سازی تعداد 650 کله دام سبک غیر قابل مصرف در مریوان

 پلمب دومین واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی

پلمب دومین واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی

یک واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی و غیرمجاز مرغ  پلمب شد

یک واحد مرغ فروشی در مریوان به علت قطعه بندی غیر بهداشتی و غیرمجاز مرغ پلمب شد

 محکومیت مرغدار کردستانی به پرداخت جریمه نقدی و تهیه مقاله با موضوع بیماری نیوکاسل

محکومیت مرغدار کردستانی به پرداخت جریمه نقدی و تهیه مقاله با موضوع بیماری نیوکاسل

تخلفات بهداشتی یک واحد قصابی در مریوان موجب دستور مقام قضایی برای پلمب آن شد

تخلفات بهداشتی یک واحد قصابی در مریوان موجب دستور مقام قضایی برای پلمب آن شد

بیش از 60 میلیون ریال جریمه مراکز عرضه فرآورده های خام دامی متخلف در مریوان

بیش از 60 میلیون ریال جریمه مراکز عرضه فرآورده های خام دامی متخلف در مریوان

محرم

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی