آرشیو

با شکایت دامپزشکی انجام شد

یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج گفت با شکایت دامپزشکی به مراجع قضایی، متصدی یک واحد مرغ فروشی در شهرستان سنندج به علت عرضه مرغ تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

99/12/11

با شکایت اداره کل دامپزشکی انجام شد

پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

اواخر ساعت اداری دوشنبه 4 اسفند 99 رئیس امور حقوقی دامپزشکی کردستان گفت یک واحد قصابی در هسته مرکزی سنندج به علت عدم رعایت موازین بهداشتی با شکایت اداره کل دامپزشکی کردستان و با دستور مقام پلمب شد.

99/12/05

۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

فردی که در ناحیه منفصل شهری نایسر در یک منزل مسکونی اقدام به کشتار غیر مجاز دام و عرضه گوشت حاصله اقدام می نمود به جزای نقدی محکوم شد .

99/11/14

223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

سرپرست شبکه دامپزشکی سنندج روز سه شنبه 9 دی ماه 99 از جریمه نقدی 27 نفر از عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی بعلت عرضه فرآورده غیر قابل مصرف در سنندج توسط مراجع قضایی خبر داد.

99/10/09

پایان مرحله دوم واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در سنندج

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج از پایان یافتن مرحله دوم واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در 5 آبان ماه 99 خبر داد.

99/08/12

تهیه ۲۰۰ کیلو گرم مرغ تازه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، مجازات جوجه ریزی غیر مجاز در کردستان

فردی که با جوجه ریزی غیر مجاز، رفتار تهدید آمیزی علیه بهداشت عمومی کرده بود با حکم مرجع قضایی به تهیه ۲۰۰ کیلو گرم گوشت مرغ تازه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد محکوم شد.

99/07/05

۷ ماه حبس تعزیری مجازات جوجه ریزی غیر مجاز در کردستان

با شکایت شبکه دامپزشکی یکی از شهرستان های کردستان، فرد مرغداری که بدون مجوز بهداشتی جوجه ریزی کرده بود، محکوم شد.

99/07/05

۷ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام

یک واحد قصابی در یکی از شهرستان ها که اقدام به عرضه گوشت غیر مجاز نموده بود به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

99/07/05

۱۸ میلیون ریال جزای نقدی مجازات عرضه و فروش مرغ زنده در کردستان

فردی که با عرضه و فروش مرغ زنده موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شده بود با حکم قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

99/07/05

توسط بازرسان ستادی بهداشت عمومی انجام شد

تشدید نظارت بر کارخانجات تولیدخوراک دام و طیور شهرستان سنندج

روز پنج شنبه 3 مهر 99 معاون سلامت دامپزشکی کردستان از ادامه طرح تشدید بر کارخانجات تولید خوراک دام و طیور شهرستان سنندج خبر داد.

99/07/03

یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

پایان مرحله دوم واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل در سنندج

تهیه ۲۰۰ کیلو گرم مرغ تازه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، مجازات جوجه ریزی غیر مجاز در کردستان

۷ ماه حبس تعزیری مجازات جوجه ریزی غیر مجاز در کردستان

۷ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام

۱۸ میلیون ریال جزای نقدی مجازات عرضه و فروش مرغ زنده در کردستان

تشدید نظارت بر کارخانجات تولیدخوراک دام و طیور شهرستان سنندج

تب مالت
گوشت تازه
ماهی
کسب رتبه برتر
تصویر

نظرسنجی

[esprit:poll:
]