بیشتر
شناسایی و معدوم سازی دو راس اسب مبتلا به مشمشه در سنندج

شناسایی و معدوم سازی دو راس اسب مبتلا به مشمشه در سنندج

روز یکشنبه مورخه 5 تیر 1401 رئیس شبکه دامپزشکی سنندج از شناسایی و معدوم سازی 2 راس اسب مبتلا به بیماری مشمشه در سنندج خبر داد.

01/04/06
کشتار غیر مجاز دام،  موجب محکومیت فرد خاطی در سنندج شد

کشتار غیر مجاز دام، موجب محکومیت فرد خاطی در سنندج شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج روز شنبه 27 شهریور 1400 از محکومیت فردی که در حومه سنندج اقدام به عرضه گوشت قرمز حاصل از کشتار غیر مجاز نموده بود خبر داد.

00/06/27
جریمه 30 میلیون ریالی قصاب سنندجی بابت عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

جریمه 30 میلیون ریالی قصاب سنندجی بابت عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

روز سه شنبه مورخه 18 خرداد 1400 رئیس شبکه دامپزشکی سنندج گفت با شکایت این شبکه، متصدی یک واحد قصابی در سنندج به علت فروش گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز دام به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

00/03/18
دو نفر قصاب در کردستان به حبس 92 روزه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

عرضه فرآورده غیر قابل مصرف و حاصل از کشتار غیر مجاز موجب شد

دو نفر قصاب در کردستان به حبس 92 روزه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج در مورخه 11 خرداد 1400 از محکومیت دو واحد عرضه کننده فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی خبر داد

00/03/11
پرداخت جریمه 36 میلیون ریالی یک قصاب در سنندج به علت عدم رعایت بهداشت در عرضه گوشت

پرداخت جریمه 36 میلیون ریالی یک قصاب در سنندج به علت عدم رعایت بهداشت در عرضه گوشت

روز سه شنبه مورخه 28 اردیبهشت 1400 رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج، از محکومیت یک قصاب در هسته مرکزی شهر به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی به جزای نقدی خبر داد.

00/02/28
با حکم مرجع قضایی، عرضه کننده مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به 10 میلیون ریال جریمه محکوم شد

با حکم مرجع قضایی، عرضه کننده مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به 10 میلیون ریال جریمه محکوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج روز شنبه 4 اردیبهشت 1400 از محکومیت جریمه نقدی برای متصدی یک واحد مرغ فروشی در این شهرستان بعلت فروش مرغ غیر قابل مصرف خبر داد.

00/02/04
یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

با شکایت دامپزشکی انجام شد

یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج گفت با شکایت دامپزشکی به مراجع قضایی، متصدی یک واحد مرغ فروشی در شهرستان سنندج به علت عرضه مرغ تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

99/12/11
پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

با شکایت اداره کل دامپزشکی انجام شد

پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

اواخر ساعت اداری دوشنبه 4 اسفند 99 رئیس امور حقوقی دامپزشکی کردستان گفت یک واحد قصابی در هسته مرکزی سنندج به علت عدم رعایت موازین بهداشتی با شکایت اداره کل دامپزشکی کردستان و با دستور مقام پلمب شد.

99/12/05
۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

فردی که در ناحیه منفصل شهری نایسر در یک منزل مسکونی اقدام به کشتار غیر مجاز دام و عرضه گوشت حاصله اقدام می نمود به جزای نقدی محکوم شد .

99/11/14
223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

سرپرست شبکه دامپزشکی سنندج روز سه شنبه 9 دی ماه 99 از جریمه نقدی 27 نفر از عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی بعلت عرضه فرآورده غیر قابل مصرف در سنندج توسط مراجع قضایی خبر داد.

99/10/09
شناسایی و معدوم سازی دو راس اسب مبتلا به مشمشه در سنندج

شناسایی و معدوم سازی دو راس اسب مبتلا به مشمشه در سنندج

کشتار غیر مجاز دام،  موجب محکومیت فرد خاطی در سنندج شد

کشتار غیر مجاز دام، موجب محکومیت فرد خاطی در سنندج شد

جریمه 30 میلیون ریالی قصاب سنندجی بابت عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

جریمه 30 میلیون ریالی قصاب سنندجی بابت عرضه گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز

دو نفر قصاب در کردستان به حبس 92 روزه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

دو نفر قصاب در کردستان به حبس 92 روزه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند

پرداخت جریمه 36 میلیون ریالی یک قصاب در سنندج به علت عدم رعایت بهداشت در عرضه گوشت

پرداخت جریمه 36 میلیون ریالی یک قصاب در سنندج به علت عدم رعایت بهداشت در عرضه گوشت

با حکم مرجع قضایی، عرضه کننده مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به 10 میلیون ریال جریمه محکوم شد

با حکم مرجع قضایی، عرضه کننده مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به 10 میلیون ریال جریمه محکوم شد

یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

یک واحد مرغ فروشی بخاطر عرضه مرغ غیر قابل مصرف در سنندج به جزای نقدی محکوم شد

پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

پلمب یک واحد قصابی در سنندج به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی با دستور مقام قضایی

۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

۸۰ میلیون ریال جزای نقدی مجازات کشتار غیر مجاز دام در سنندج

223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

223 میلیون ریالی مراجع قضایی برای تخلف مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در کردستان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی