بیشتر
از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

با تلاش و دقت کارشناسان دامپزشکی سقز انجام شد

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در روز سه شنبه مورخه 20 مهر 1400 گفت با حس مسئولیت مسئول فنی یک واحد بسته بندی و حضور کارشناسان این شبکه از ورود مقدار 1460 کیلوگرم جگر منجمد غیر قابل مصرف انسانی به بازار مصرف ممانعت شد.

00/07/20
دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

به مناسبت روز ملی دامپزشکی انجام شد

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز گفت در روز 14 مهر 1400 معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز به مناسبت روز ملی دامپزشکی با کارکنان شبکه دامپزشکی دیدار کرد.

00/07/15
 فرد حمل کننده جوجه یک روزه غیر مجاز و فاقد گواهی حمل بهداشتی به پرداخت جریمه محکوم شد

با شکایت شبکه دامپزشکی سقز

فرد حمل کننده جوجه یک روزه غیر مجاز و فاقد گواهی حمل بهداشتی به پرداخت جریمه محکوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز از محکومیت فردی که بصورت غیر مجاز و بدون داشتن گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای اقدام به حمل جوجه یک روزه نموده بود خبر داد.

00/07/06
عرضه غیر بهداشتی مرغ قطعه بندی شده در سقز موجب محکومیت متصدی مرکز عرضه شد

عرضه غیر بهداشتی مرغ قطعه بندی شده در سقز موجب محکومیت متصدی مرکز عرضه شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در مورخه 6 مهر 1400 از محکویت یک واحد عرضه گوشت مرغ که اقدام به عرضه غیر بهداشتی مرغ قطعه بندی شده نموده بود خبر داد.

00/07/06
 کشتار غیر مجاز دام در سقز موجب محکومیت متخلف بهداشتی به پرداخت جریمه نقدی شد

کشتار غیر مجاز دام در سقز موجب محکومیت متخلف بهداشتی به پرداخت جریمه نقدی شد

رئیس شبکه دامپزشکی سقز روز دوشنبه شهریور 1400 از محکومیت جزای نقدی فردی که در حومه این شهرستان اقدام به کشتار غیر مجاز نموده بود خبر داد.

00/06/15
جریمه نقدی حمل غیر مجاز یک محموله جوجه یک روزه در سقز

جریمه نقدی حمل غیر مجاز یک محموله جوجه یک روزه در سقز

روز شنبه مورخه 13 شهریور 1400 رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز گفت فردی که بصورت غیر مجاز و بدون داشتن گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای اقدام به حمل جوجه یک روزه نموده بود به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

00/06/13
معدوم سازی 10 راس دام راکتور مثبت سل در سقز

معدوم سازی 10 راس دام راکتور مثبت سل در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز از تشخیص و معدوم سازی 10 راس دام راکتور مثبت سل در 5 ماهه اول سال 1400 در سقز خبر داد.

00/06/13
کشف و معدوم سازی 700 لیتر شیر خام فاسد در سقز

کشف و معدوم سازی 700 لیتر شیر خام فاسد در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز گفت بازرسان بهداشت عمومی این شبکه در روز یک شنبه 24 مرداد 1400 مقدار 700 لیتر شیر خام فاسد را در بازرسی از مراکز عرضه شهرستان کشف و ضبط کردند.

00/06/06
ضبط 150 کیلوگرم شیر خام فاسد در سقز

ضبط 150 کیلوگرم شیر خام فاسد در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی سقز از ضبط و معدوم سازی مقدار 150 کیلو گرم شیر خام فاسد در مورخه 12 مرداد 1400 در شهرستان سقز خبر داد.

00/05/19
فاز اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سقز آغاز شد

فاز اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سقز آغاز شد

رئیس شبکه دامپزشکی سقز از اجرای فاز اول واکسیناسیون رایگان طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سال 1400 خبر داد.

00/05/19
از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

 فرد حمل کننده جوجه یک روزه غیر مجاز و فاقد گواهی حمل بهداشتی به پرداخت جریمه محکوم شد

فرد حمل کننده جوجه یک روزه غیر مجاز و فاقد گواهی حمل بهداشتی به پرداخت جریمه محکوم شد

عرضه غیر بهداشتی مرغ قطعه بندی شده در سقز موجب محکومیت متصدی مرکز عرضه شد

عرضه غیر بهداشتی مرغ قطعه بندی شده در سقز موجب محکومیت متصدی مرکز عرضه شد

 کشتار غیر مجاز دام در سقز موجب محکومیت متخلف بهداشتی به پرداخت جریمه نقدی شد

کشتار غیر مجاز دام در سقز موجب محکومیت متخلف بهداشتی به پرداخت جریمه نقدی شد

جریمه نقدی حمل غیر مجاز یک محموله جوجه یک روزه در سقز

جریمه نقدی حمل غیر مجاز یک محموله جوجه یک روزه در سقز

معدوم سازی 10 راس دام راکتور مثبت سل در سقز

معدوم سازی 10 راس دام راکتور مثبت سل در سقز

کشف و معدوم سازی 700 لیتر شیر خام فاسد در سقز

کشف و معدوم سازی 700 لیتر شیر خام فاسد در سقز

ضبط 150 کیلوگرم شیر خام فاسد در سقز

ضبط 150 کیلوگرم شیر خام فاسد در سقز

فاز اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سقز آغاز شد

فاز اول طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی بر علیه بیماری نیوکاسل در سقز آغاز شد

محرم

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی