بیشتر
سمپاشی بدن دام  بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها

عملیات شبکه دامپزشکی سقز برای کنترل و پیشگیری از تب کریمه کنگو

سمپاشی بدن دام بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها

در مورخه 14 تیر 1401 رئیس شبکه دامپزشکی سقز از سمپاشی بدن دام 2140 راس و سمپاشی جایگاه نگهداری دام در راستای پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در روستاهای تابعه شهرستان خبر داد.

01/04/14
بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز از عملیات واکسیناسیون رایگان تب برفکی

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز از عملیات واکسیناسیون رایگان تب برفکی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز از بازدید معاون استاندار و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان از عملیات مایه کوبی تب برفکی دامی در مورخه 18 خرداد 1401 خبر داد.

01/03/18
بازدید نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی  از شبکه دامپزشکی سقز

بازدید نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی سقز

رئیس شبکه دامپزشکی سقز از حضور نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در 7 خرداد 1401 خبر داد.

01/03/08
محکومیت یک رستوران بین راهی در سقز به پرداخت جزای نقدی

با طرح شکایت شبکه دامپزشکی سقز

محکومیت یک رستوران بین راهی در سقز به پرداخت جزای نقدی

رئیس شبکه دامپزشکی سقز در مورخه 29 فروردین 1401 از جریمه نقدی یک رستوران بین راهی در مسیر بین راهی سقز به بانه که اقدام به نگهداری و عرضه ماهی فاسد نموده بودند خبر داد.

01/01/29
کشف و معدوم سازی 180 کیلو گرم شیر خام غیر قابل مصرف در سقز

کشف و معدوم سازی 180 کیلو گرم شیر خام غیر قابل مصرف در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی سقز از کشف و معدوم سازی مقدار 180 کیلو گرم شیر غیر قابل مصرف، در بازرسی از مراکز عرضه سقز در مورخه 27 فروردین 1401 خبر داد.

01/01/27
معدوم سازی مقدار 50 کیلوگرم شیر غیر قابل مصرف در سقز

معدوم سازی مقدار 50 کیلوگرم شیر غیر قابل مصرف در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی سقز گفت کارشناسان بهداشت عمومی این شبکه مقدار 50 کیلو گرم شیر غیر قابل مصرف را در بازرسی از مراکز عرضه سقز در 17 بهمن 1400 کشف و معدوم سازی نمودند.

00/11/19
شناسایی و توقیف کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز بهداشتی  قرنطینه ای در سقز

شناسایی و توقیف کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در سقز

رئیس شبکه دامپزشکی سقز از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در مورخه 22 دی ماه 1400 در شهرستان سقز خبر داد.

00/11/05
بررسی میدانی روند ممنوعیت کشتار دام مولد آبستن در کشتارگاه سقز

بررسی میدانی روند ممنوعیت کشتار دام مولد آبستن در کشتارگاه سقز

در مورخه 17 آذر 1400 رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز از بازدید از مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان از کشتارگاه دام سقز به منظور بررسی ممنوعیت کشتار دام های مولد و آبستن خبر داد.

00/09/17
از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

با تلاش و دقت کارشناسان دامپزشکی سقز انجام شد

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در روز سه شنبه مورخه 20 مهر 1400 گفت با حس مسئولیت مسئول فنی یک واحد بسته بندی و حضور کارشناسان این شبکه از ورود مقدار 1460 کیلوگرم جگر منجمد غیر قابل مصرف انسانی به بازار مصرف ممانعت شد.

00/07/20
دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

به مناسبت روز ملی دامپزشکی انجام شد

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز گفت در روز 14 مهر 1400 معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز به مناسبت روز ملی دامپزشکی با کارکنان شبکه دامپزشکی دیدار کرد.

00/07/15
سمپاشی بدن دام  بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها

سمپاشی بدن دام بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز از عملیات واکسیناسیون رایگان تب برفکی

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز از عملیات واکسیناسیون رایگان تب برفکی

بازدید نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی  از شبکه دامپزشکی سقز

بازدید نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از شبکه دامپزشکی سقز

محکومیت یک رستوران بین راهی در سقز به پرداخت جزای نقدی

محکومیت یک رستوران بین راهی در سقز به پرداخت جزای نقدی

کشف و معدوم سازی 180 کیلو گرم شیر خام غیر قابل مصرف در سقز

کشف و معدوم سازی 180 کیلو گرم شیر خام غیر قابل مصرف در سقز

معدوم سازی مقدار 50 کیلوگرم شیر غیر قابل مصرف در سقز

معدوم سازی مقدار 50 کیلوگرم شیر غیر قابل مصرف در سقز

شناسایی و توقیف کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز بهداشتی  قرنطینه ای در سقز

شناسایی و توقیف کامیون حامل دام زنده فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در سقز

بررسی میدانی روند ممنوعیت کشتار دام مولد آبستن در کشتارگاه سقز

بررسی میدانی روند ممنوعیت کشتار دام مولد آبستن در کشتارگاه سقز

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با کارکنان شبکه دامپزشکی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی