بیشتر
یک رستوران در دهگلان بعلت تخلفات بهداشتی پلمپ شد

یک رستوران در دهگلان بعلت تخلفات بهداشتی پلمپ شد

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان از پلمپ یک رستوران بعلت تخلفات بهداشتی در این شهرستان در مورخه 5 تیر 1401 خبر داد.

01/04/06
 کشف گوشت قرمز غیر بهداشتی و غیر مجاز از یک رستوران در دهگلان

کشف گوشت قرمز غیر بهداشتی و غیر مجاز از یک رستوران در دهگلان

رئیس شبکه دامپشکی شهرستان دهگلان از کشف مقادیری گوشت قرمز غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف، حاصل از کشتار غیر مجاز در رستورانی را در دهگلان در مورخه 29 خرداد 1401 خبر داد.

01/03/30
معدوم سازی 8000 کیلو گرم جگر منجمد مرغ فاسد در کردستان

معدوم سازی 8000 کیلو گرم جگر منجمد مرغ فاسد در کردستان

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان از معدوم سازی 8000 کیلو گرم جگر منجمد مرغ فاسد و غیر قابل مصرف که در یکی از شهرستان های مرزی کردستان ضبط شده بود در مورخه 5 بهمن 1400 خبر داد.

00/11/06
ضبط 1020 عدد تخم مرغ بدون ضوابط نشانه گذاری سازمان دامپزشکی در دهگلان

ضبط 1020 عدد تخم مرغ بدون ضوابط نشانه گذاری سازمان دامپزشکی در دهگلان

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان از توقیف محموله 1020 عددی تخم مرغ فاقد ضوابط نشانه گذاری سازمان دامپزشکی که در حال پخش داخل شهرستانی بود در 20 دی 1400 خبر داد.

00/10/21
کشف و ضبط مقدار 3180 کیلو گرم مواد اولیه غیر قابل مصرف در یک کارخانه خوراک دام و طیور در دهگلان

کشف و ضبط مقدار 3180 کیلو گرم مواد اولیه غیر قابل مصرف در یک کارخانه خوراک دام و طیور در دهگلان

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان از کشف و ضبط مقدار 3180 کیلو گرم مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته در مورخه 5 آبان 1400 از یک کارخانه تولید خوراک دام و طیور در این شهرستان خبر داد.

00/08/08
کشف و ضبط بیش از 600 کیلو مواد اولیه فاسد در کارخانه تولید خوراک دام و طیور در دهگلان

کشف و ضبط بیش از 600 کیلو مواد اولیه فاسد در کارخانه تولید خوراک دام و طیور در دهگلان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان روز دوشنبه مورخه 26 مهر 1400 از کشف و ضبط بیش از 600 کیلو گرم مواد اولیه تولید خوراک دام در یکی از کارخانه های خوراک دام این شهرستان خبر داد.

00/07/26
پایان واکسیناسیون رایگان دامی علیه بیماری تب برفکی در دهگلان

پایان واکسیناسیون رایگان دامی علیه بیماری تب برفکی در دهگلان

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان روز سه شنبه مورخه 19 مرداد 1400 از اتمام مرحله اول عملیات واکسیناسیون رایگان دام ها علیه بیماری تب برفکی در شهرستان دهگلان خبر داد.

00/05/19
شبکه دامپزشکی دهگلان مانع از ورود یک محموله دل و جگر متعفن و فاسد به بازار مصرف شد

شبکه دامپزشکی دهگلان مانع از ورود یک محموله دل و جگر متعفن و فاسد به بازار مصرف شد

روز 29 خرداد 1400 رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان گفت با شکایت این شبکه فردی که با خودرو سواری و به شکل کاملاً غیر بهداشتی اقدام به حمل فرآورده های خام کرده بود به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

00/03/29
جریمه نقدی، نتیجه جوجه ریزی غیر مجاز مرغدار دهگلانی

جریمه نقدی، نتیجه جوجه ریزی غیر مجاز مرغدار دهگلانی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان روز شنبه مورخه 29 خرداد 1400 گفت یک واحد مرغداری که اقدام به جوجه ریزی غیر مجاز کرده بود با شکایت این شبکه به پرداخت جریمه محکوم شد.

00/03/29
کشف و توقیف دو  دستگاه خودرو حامل مرغ زنده بدون مجوز در کردستان

با هوشیاری پرسنل دامپزشکی انجام شد

کشف و توقیف دو دستگاه خودرو حامل مرغ زنده بدون مجوز در کردستان

رئیس شبکه دامپزشکی دهگلان از کشف و توقیف دو خودروی حامل مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در محور سنندج به دهگلان توسط پرسنل این شبکه در صبح روز یکشنبه، 24 اسفند 99 خبر داد.

99/12/24
یک رستوران در دهگلان بعلت تخلفات بهداشتی پلمپ شد

یک رستوران در دهگلان بعلت تخلفات بهداشتی پلمپ شد

 کشف گوشت قرمز غیر بهداشتی و غیر مجاز از یک رستوران در دهگلان

کشف گوشت قرمز غیر بهداشتی و غیر مجاز از یک رستوران در دهگلان

معدوم سازی 8000 کیلو گرم جگر منجمد مرغ فاسد در کردستان

معدوم سازی 8000 کیلو گرم جگر منجمد مرغ فاسد در کردستان

ضبط 1020 عدد تخم مرغ بدون ضوابط نشانه گذاری سازمان دامپزشکی در دهگلان

ضبط 1020 عدد تخم مرغ بدون ضوابط نشانه گذاری سازمان دامپزشکی در دهگلان

کشف و ضبط مقدار 3180 کیلو گرم مواد اولیه غیر قابل مصرف در یک کارخانه خوراک دام و طیور در دهگلان

کشف و ضبط مقدار 3180 کیلو گرم مواد اولیه غیر قابل مصرف در یک کارخانه خوراک دام و طیور در دهگلان

کشف و ضبط بیش از 600 کیلو مواد اولیه فاسد در کارخانه تولید خوراک دام و طیور در دهگلان

کشف و ضبط بیش از 600 کیلو مواد اولیه فاسد در کارخانه تولید خوراک دام و طیور در دهگلان

پایان واکسیناسیون رایگان دامی علیه بیماری تب برفکی در دهگلان

پایان واکسیناسیون رایگان دامی علیه بیماری تب برفکی در دهگلان

شبکه دامپزشکی دهگلان مانع از ورود یک محموله دل و جگر متعفن و فاسد به بازار مصرف شد

شبکه دامپزشکی دهگلان مانع از ورود یک محموله دل و جگر متعفن و فاسد به بازار مصرف شد

جریمه نقدی، نتیجه جوجه ریزی غیر مجاز مرغدار دهگلانی

جریمه نقدی، نتیجه جوجه ریزی غیر مجاز مرغدار دهگلانی

کشف و توقیف دو  دستگاه خودرو حامل مرغ زنده بدون مجوز در کردستان

کشف و توقیف دو دستگاه خودرو حامل مرغ زنده بدون مجوز در کردستان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی