از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد
با تلاش و دقت کارشناسان دامپزشکی سقز انجام شد

از ورود 1460 کیلوگرم جگر منجمد مرغ غیر قابل مصرف جلوگیری شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در روز سه شنبه مورخه 20 مهر 1400 گفت با حس مسئولیت مسئول فنی یک واحد بسته بندی و حضور کارشناسان این شبکه از ورود مقدار 1460 کیلوگرم جگر منجمد غیر قابل مصرف انسانی به بازار مصرف ممانعت شد.

حمل محموله مرغ با تاکسی دربستی

حمل محموله مرغ با تاکسی دربستی

سرپرست شبکه دامپزشکی کامیاران در مورخه 19 مهر 1400 از توقیف 2 محموله گوشت مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای و غیر مجاز در خروجی استان خبر داد.

لینک کوتاه