لیست اخبار صفحه :1
سمپاشی بدن دام  بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها
عملیات شبکه دامپزشکی سقز برای کنترل و پیشگیری از تب کریمه کنگو

سمپاشی بدن دام بیش از 2000 راس دام و جایگاه نگهداری دام ها

در مورخه 14 تیر 1401 رئیس شبکه دامپزشکی سقز از سمپاشی بدن دام 2140 راس و سمپاشی جایگاه نگهداری دام در راستای پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در روستاهای تابعه شهرستان خبر داد.

لینک کوتاه