لیست اخبار صفحه :1
نظارت بر 400 مرکز عرضه توسط بازرسان ستادی بهداشتی اداره کل در سنندج
در اجرای طرح ضربتی یک روزه نظارت بر مراکز عرضه فرآورده ها خام دامی

نظارت بر 400 مرکز عرضه توسط بازرسان ستادی بهداشتی اداره کل در سنندج

معاون سلامت دامپزشکی کردستان، از بازدید ضربتی 8 اکیپ بهداشتی از بازرسان ستادی اداره کل دامپزشکی کردستان از مراکز عرضه شهرستان سنندج در 12 تیر 1401 خبر داد.

 جریمه 940 میلیون ریالی متصدی انبار غیر مجاز داروهای دامپزشکی در کردستان

جریمه 940 میلیون ریالی متصدی انبار غیر مجاز داروهای دامپزشکی در کردستان

مسئول امور حقوقی دامپزشکی کردستان در مورخه 13 تیر 1401 از دستور مقام قضایی برای جریمه 940 میلیون ریالی فردی که در انبار غیر مجاز خود، اقدام به نگهداری داروهای دامپزشکی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته نموده بود خبر داد.

رستوران بین راهی معروف در مسیر سنندج به پرداخت جریمه نقدی 640 میلیون ریالی محکوم شد

رستوران بین راهی معروف در مسیر سنندج به پرداخت جریمه نقدی 640 میلیون ریالی محکوم شد

معاون توسعه دامپزشکی کردستان در مورخه 8 تیر 1401 از دستور مقام تعزیراتی برای جریمه سنگین یک واحد رستوران بین راهی معروف، به علت تخلفات بهداشتی و استفاده از فرآورده های خام دامی فاسد و غیر قابل مصرف خبر داد.

 19 ماه حبس تعزیری و 2 سال منع از اشتغال به عرضه فرآورده های خام دامی
حکم مقام قضایی برای مرغ فروش متخلف قروه

19 ماه حبس تعزیری و 2 سال منع از اشتغال به عرضه فرآورده های خام دامی

معاون توسعه دامپزشکی کردستان در مورخه 7 تیر 1401 گفت متصدی یک واحد مرغ فروشی در قروه به دلایل تهدید علیه بهداشت عمومی و تمرد نسبت به مامورین دولت به 19 ماه حبس تعزیری و 2 سال منع از اشتغال به عرضه فرآورده های خام دامی محکوم شد.

لینک کوتاه