آگهی مزایده 5 دستگاه خودرو سواری
اداره کل دامپزشکی استان کردستان در نظر دارد نسبت به فروش ۵ دستگاه خودرو از طریق سامانه ستاد و مزایده عمومی اقدام نماید
 ١٣٩٨/٠٧/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>