چاپ
ارسال به دوست

مزایده دامپزشکی کردستان در خصوص املاک مازاد

اداره کل دامپزشکی استان کردستان برابر تصویب نامه بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 82104/51-10/6/99وزارت اقتصادی و دارایی در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 10 باب از املاک مازاد خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی واز طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند همه روز وقت اداری به استثای روزهای تعطیل به مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی از طریق سامانه www.setadiran.ir اقدام نمایند.

 به گزارش روابط عمومی دامپزشکی استان کردستان، اداره کل دامپزشکی استان کردستان برابر تصویب نامه بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 82104/51-10/6/99وزارت اقتصادی و دارایی در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 10 باب از  املاک مازاد خود به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی واز طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند همه روز وقت اداری به استثای روزهای تعطیل به مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی از طریق سامانه www.setadiran.ir اقدام نمایند.

 

ردیف

پلاک ثبتی اصلی وفرعی

بخش

مساحت(متر مربع)

نشانی

1

236 فرعی از 24 اصلی

3بیجار

333

شهرستان بیجار روستای نجف آباد

2

289 فرعی از 21 اصلی

19 دیواندره

37/760

شهرستان دیواندره روستای هزار کانیان

3

279 فرعی از 18 اصلی

14 دیواندره

58/225

شهرستان دیواندره روستای گاوشله

4

462 فرعی از 29 اصلی

6 بیجار

194

شهرستان بیجار روستای پیر تاج

5

48 فرعی از 12 اصلی

2بیجار

05/145

شهرستان بیجار روستای خوشمقام

6

116فرعی از 3 اصلی

7بانه

600

شهرستان بانه روستای بویین سفلی

7

123 فرعی از 12 اصلی مفروز ومجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور

7 بانه

6/923

شهرستان بانه روستای ارزن

8

986 فرعی از 95 اصلی

4 ییلاق

128

شهرستان دهگلان روستای قروچایی

9

479 فرعی از 9 اصلی مفروز ومجزی شده از 112 فرعی از اصلی مذکور

7 بانه

1559

شهرستان بانه شهر آرمرده

10

1304 فرعی از 61 اصلی

2 بیجار

295

شهرستان بیجار

روستای حسن آباد یاسوکند

 

 

 

تذکرات:

1-زمین با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی بوده و کلیه هزینه ها و کسورات قانونی از جمله عوارض و مالیات های مترتب بر مزایده و نقل وانتقال، حق الزحمه کارشناس، هزینه تغییر کاربری، هزینه های ثبتی بدون حق مطالبه از فروشنده بر عهده خریدار می باشد.

2- شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانون دارد و شرکت کننده در مزایده به صورت کتبی نسبت به رعایت اصل 141 قانون اساسی و لایحه قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 اذعان نماید.

3-فروش اموال نقدی و تحویل و انتقال سند مالکیت اموال مازاد فروخته شده به خریداران پس از دریافت کل بها  امکان پذیر می باشد.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٥٤٦٠/
  • ١٤:٠٥ - 1399/06/19/
  • تعداد بازدید: 27

خروج