اخبار حاوی کلید واژه (4000 کیلو گرم)


ضبط و معدوم سازی 4000 کیلو گرم جگر منجمد فاقد کیفیت در سقز
به نقل از رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در 16 مرداد 98 با حضور به موقع بازرسان دامپزشکی از توزیع 4 تن جگر منجمد فاقد کیفیت جلوگیری بعمل آمد.
 ١٣٩٨/٠٥/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>