اخبار حاوی کلید واژه (پلمب)


با شکایت شبکه دامپزشکی قروه به مراجع قضایی
یک واحد مرغ فروشی بعلت عرضه فرآورده غیر قابل مصرف پلمب شد
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قروه از اجرای حکم پلمب یک واحد مرغ فروشی که اقدام به عرضه فرآورده های غیر قابل مصرف نموده بود در روز 29 مرداد 99 خبر داد.
 ١٣٩٩/٠٥/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کشتار غیر مجاز عامل پلمب یک واحد قصابی در کردستان شد
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بانه از دستور پلمب یک قصابی متخلف در عرضه گوشت غیر مجاز به دستور دادستانی آن شهرستان در 21 مرداد 99 خبر داد.
 ١٣٩٩/٠٥/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
پلمب یک واحد قصابی در شهرستان قروه
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان قروه گفت در روز جمعه مورخه 30 خرداد ماه 99 یک قصابی بعلت نگهداری و عرضه 50 کیلو گرم گوشت چرخ کرده فاسد با دستور مرجع قضایی پلمب شد.
 ١٣٩٩/٠٣/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
در بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سنندج توسط کارشناسان دامپزشکی
یک مرغ فروشی بعلت توهین و پاشیدن مایع سفید کننده توسط متصدی آن بر روی بازرسان دامپزشکی پلمب شد
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی کردستان روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 99 گفت متصدی یک مرغ فروشی با توهین و ریختن مایع سفید کننده بر روی بازرسان دامپزشکی در حین بازرسی موجب صدور دستور پلمب واحد، توسط مرجع قضایی شد.
 ١٣٩٩/٠٢/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
پلمب دو واحد مرغداری متخلف در بانه
به نقل از سرپرست شبکه دامپزشکی بانه دو واحد مرغداری که بدون مجوز اقدام به جوجه ریزی نموده بودند با دستور دادستانی در روز دوشنبه 1 اردیبهشت 99 پلمب شد.
 ١٣٩٩/٠٢/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
پلمب یک واحد عرضه فرآورده های خامی دامی متخلف در سنندج
مدیر کل دامپزشکی کردستان در روز پنجشنبه مورخه 7 فروردین 99 از پلمب یک واحد عرضه گوشت مرغ که اقدام به قطعه بندی مرغ تاریخ مصرف گذشته نموده بود خبر داد.
 ١٣٩٩/٠١/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
پلمب یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی در مریوان
به نقل از شبکه دامپزشکی مریوان یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی بعلت عرضه فرآورده فاسد و غیر قابل مصرف در روز 28 اسفند 98 در مریوان پلمب گردید.
 ١٣٩٩/٠١/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
یک واحد درمانگاه دامی روستایی عشایری در شهرستان کامیاران پلمب شد
معاون سلامت دامپزشکی کردستان در روز 30 آذر 98 از پلمب یک واحد درمانگاه دامی روستایی عشایری که بدون مجوز اقدام به جابجایی محل فعالیت خود نموده بود خبر داد.
 ١٣٩٨/١٠/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
یک واحد عرضه و کشتار مرغ زنده در سقز پلمب شد
به نقل از رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سقز در مورخه 21 آذر 98 یک واحد عرضه مرغ زنده در سقز بعلت فروش و کشتار مرغ زنده و تهدید علیه بهداشت عمومی با دستور دادستانی پلمب شد.
 ١٣٩٨/٠٩/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
یک واحد مرغداری بدون مجوز بهداشتی در سنندج پلمب گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، به نقل از رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سنندج یک واحد مرغداری غیر مجار بعلت نداشتن پروانه بهداشتی- قرنطینه ای روز 3 آذر ماه 98 در شهرستان سنندج پلمب شد.
 ١٣٩٨/٠٩/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>