مجتبی ورمقانی

مدیرکل مجتبی ورمقانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

ناصر مخدوم

معاون سلامت ناصر مخدوم

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

مصطفی رهبر

معاون توسعه مدیریت و منابع مصطفی رهبر

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

محمد قادریان

رئیس اداره امور مالی محمد قادریان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

علی محمودی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری علی محمودی

تحصیلات : کارشناس ارشد انگل شناسی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

فرزاد رحمانی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی فرزاد رحمانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

محمد طاهر پارسافر

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی محمد طاهر پارسافر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

ارژنگ پرتواندازان پور

رئیس اداره برنامه و بودجه و بارزس معتمد استان ارژنگ پرتواندازان پور

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

صابر صلواتی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم صابر صلواتی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

کامران زیباکردار

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی کامران زیباکردار

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

جمال محمودی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی جمال محمودی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

گلاله قادرمرزی

رئیس اداره تشخیص و درمان گلاله قادرمرزی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

محمد طاهری

مسئول روابط عمومی محمد طاهری

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

پویا رجبی نیا

مسئول بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان پویا رجبی نیا

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

کیومرث صمدی

مسئول آزمایشگاه مرکزی کیومرث صمدی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

آرش معزی

کارشناس مسئول واحد حقوقی آرش معزی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

عباس گلی

مسئول واحد حراست عباس گلی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 5-08733415241

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : کردستان ، کیلومتر اول پلیس راه سنندج - همدان

لینک کوتاه